Tänk efter före!

Var försiktig i vissa situationer!

Försök att undvika konstiga hopp - efter pinnar, snöbollar m.m. där ofta landningen kan vara mycket olycklig.

Vara försiktig med bollkastning generellt - då hunden oftast trampar igenom för mycket i carpus (handleden) när den bromsar in för att ta bollen. Hunden har bara ett visst begränsat antal böjningar i denna led och i mycket av nutida hundträning så belastas carpusleden mer än vad den är fysiskt utformad att göra. 

Att släppa ut hunden lös direkt ur bilen - i skogen eller ut på tomten hemma - om det  finns risk att den rusar efter något. Ofta är det i en sådan här typ av situation som hunden skadar t.ex. korsband. Hunden rusar iväg innan den har haft en chans att värma upp innan tuffare aktivitet.

Hundlek - många hundar skadar sig då de springer ihop eller jagar varandra. Titta på typen av lek, tänk på hundarnas storlek och ålder i förhållande till varandra.

 

Överträning.

Överträning - t.ex. tuffare/enformig typ av hundträning utan ordentlig vila mellan säsong/träningspass... Överträning leder till muskelnedbrytning och sämre prestationer, större risk för infektioner och skador samt ökad trötthet och viktnedgång. All tuffare träning leder till nedbrytning av muskler. Vid tuffare träning rekommenderas en till två dagar ’vila’ mellan träningstillfällena samt ett längre pass mellan 'säsonger' då muskler och ligament kan återhämta sig.

’Vila’: här kan hunden göra något annat som skiljer från den typ av träning hunden har håll på med, en lugnare aktivitet som ändå ger kroppen en chans för återhämtning.