Muskel- och seninflammation

Muskel- och/eller seninflammation

Det är mycket vanligt att hunden, speciellt då den har/har haft något problem med en led, också har belastat muskler fel vilket ofta leder till myosit. Dessa muskler behöver också rehabiliteras. Men även utan ledproblem kan hunden ha sträckt sig eller på annat sätt överansträngt sin muskulatur så att den inte är funktionellt perfekt.

Viktigt att tänka på är att hundar som tidigare haft en påverkad muskel behöver värmas upp betydligt mer då dessa som tidigare haft en skada är mer känslig för att råka ut för liknande problem igen. 

 

Mer info kommer!