Friskvård

Vad är då friskvård?

– Åtgärder för att förebygga sjukdomar
– Alla aktiva åtgärder som bidrar till att befrämja hälsan genom att stärka och utveckla de fysiska, mentala och de sociala resurserna hos en individ.
– Ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. 

Att hålla sin hund vid god fysik och kondition antingen i förebyggande syfte (eller för att bibehålla resultat efter avslutad rehabilitering) eller för att rusta hunden fysiskt inför tävlingssäsongen eller t.ex. jaktperioden är ett bra sätt att ge hunden de  förutsättningar att klara av den påfrestning som hundens aktivitet behöver. En bra fysik ger minskad risk för skador.

Målet med friskvård är att anpassa träningen utifrån hundens arbetsuppgift.

Friskvård innefattar alltifrån massage, stretching, lättare träning som t.ex. att träna upp hundens proprioception till mer kraftfull fysträning som t.ex. vattenträning på löpband.

Men det kan vara bra att även ha koll på din unghund, redan från 4-6 månader, för att i tidigt skede stämma av om allt är som det ska. Det är i denna ålder som problem med osteochondros startar och om det upptäcks i tid så är prognosen mkt bättre än i de fall som det upptäcks sent.

Men det är också viktigt att tänka på senioren - det är inte ovanligt att man som hundägare ofta tänker att 'den bara har blivit gammal' - och att hundar ofta är duktiga att dölja sina problem - så att hunden inte går för länge med något fel innan det åtgärdas.