4leg check

Ledande inom hund-rehabilitering och Svensk Veterinärmedicin rekommenderar att man kontrollerar sin hund i både förebyggande syften men naturligtvis också i samband med en skada eller sjukdom som föranlett en försvagning i hundens rörelseapparat. Vågen sätter en procentuell siffra på hundens korrekta eller felaktiga belastning och den kan följas upp fram tills att hunden är helt återställd med sin kroppsbalans, INNAN man som djurägare släpper hunden på normal motion och träning igen.

Exempel på tillfällen när man med fördel använder 4Leg Check™.

 • I samband med Hd/Ed röntgen
 • Årliga friskvårdskontroller av hundens leder och musklerIMG_1025
 • Vid hundrehabilitering
 • Friskvårdsträning
 • Artrosproblem
 • Ledskador
 • Ryggproblem
 • Ospecifik hälta eller rörelseavvikelse
 • Muskelskador
 • Ligamentskador
 • Senskador
 • Neurologiska besvär

Nedan ser ni en vägning med ett tydligt avlastningsbortfall på vänster bak...