Vibrationsträning

Vibrationsplattform.

Vibrationsträning används i tränings- och rehabiliteringssyfte på flera djursjukhus och rehabkliniker i Sverige.

Träning på vibrationsplatta är ett utmärkt redskap i både friskvårds- och rehabiliteringssyfte.

Med vibrationsplattan nås mycket djupt liggande muskler och senor, och det ger hunden ett allmänt välbefinnande och kan dessutom verka lugnande på stressade individer.

Exit1

 Vibrationsplattan utför rörelser på mellan 5-30 Hertz, man väljer frekvens efter vilka mål man har med träningen/behandlingen. Rörelserna sker i vertikala plan vilket ger leden och muskler en normal rörelseriktning och belastning. Hunden känner igen rörelserna och stressen brukar reduceras redan efter första behandlingen.

Vibrationsträning/behandling av hundar på vibrationsplatta har sedan en tid använts av både veterinärer och rehabiliteringspersonal på flera svenska djursjukhus och kliniker. Hundarna som behandlas accepterar och njuter av behandlingarna men blir framför allt mycket bra smärtlindrade av dem.

Den faktor som påverkar träning/behandling är hastigheten eller svängningarna på vibrationsbrädan. För hund skall rörelserna ligga på mellan 5–30 Hz (svängningar per sekund). Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger leder och muskler en normal rörelseriktning och belastning. Fördelen med det är att hunden känner sig bekant med rörelserna och stressen reduceras eller blir obefintlig redan vid första behandlingstillfället!

En rehabilitering börjar ofta, i så låga frekvensområden som 5 Hz, med att befrämja läkning (ökad blodcirkulation), sedan stegras behandlingen progressivt till funktionell träning (kapillärbildning) och styrketräning (muskelstabilitet). Djuret kan friskförklaras när en kroppsegen fullgod stabilitet återfåtts.
 
Vid stötvågsträning på vibrationsplatta registreras en signifikant temperaturökning i senor redan efter ett par minuter. Behandling av svåra seninflammationer har varit mycket framgångsrika.
Behandling med vibrationsplatta är belagd med 7 dagars karens innan tävling, prov eller utställning.
 
 Det som påverkar träningen/behandlingen är hastigheten eller svängningarna på vibrationsbrädan. Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger leder och muskler en normal rörelseriktning och belastning. Hunden känner sig bekant med rörelserna och stressen reduceras eller blir obefintlig redan vid första behandlingstillfället!