Rehabilitering

Det finns olika sätt för att rehabilitera hundar - som givetvis beror på vad hunden behöver rehabiliteras för. Generellt kan man säga att då hundar har haft något problem i någon/flera leder så har den i nästan alla fall fått muskelatrofi och 'lärt' sig ett nytt sätt att gå för att avlasta problemet. I dessa fall är vattenträning det mest effektiva för att få hunden att träna upp sin muskulatur igen och att återgå till ett så normalt rörelsemönster den kan. 

I början av rehabiliteringen är träning på vattenlöpband det som är mest skonsamt då den avlastar leden och att rörelsen kan kontrolleras och inte blir för aktiv som det kan bli vid simträning. 

Vid skelettära problem påverkas givetvis också hundens muskler. Hunden avlastar t.ex. det ben där den har ont och kompenserar detta med att ta i med annan muskulatur - som efter den jobbat på 'övertid' blir överansträngd och öm. Det är inte ovanligt med sen- och muskelinflammation i dessa muskler som också måste behandlas - t.ex med laser eller massage - för att hunden ska få en lyckad rehabilitering.